Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie a vývoj sokratovského rozhovoru ve 20. století

2. 1. 2007

Metodu vyvinul Leonard Nelson (1882-1927) ve 20. letech 20.století (Přednáška v Göttingen v roce 1922). Leonard Nelson byl prof. filosofie na universitě v Göttingen. Byl také politikem a pedagogem. K jeho nejvýznamějším pedagogickým počinům patří bezpochyby rozvinutí sokratovské metody. Spolu s Minnou Specht Založil školu ve Walkenmühle u města Melsungen v Hesensku, kde byli touto metodou vzděláváni žáci ve věku 12-20 let. V Nelsonově pojetí se jednalo hlavně o politické vzdělání.

Škola ve Walkenmühle byla zrušena v roce 1933, za zmínku však stojí, že ze studentů, kteří ústavem prošli se téměř nikdo nenechal zmást fašistickou ideologií. Jeho výchovný pokus ocenil i Karl Popper: „Zdá se, že Leonard Nelson (…) měl jedinečnou schopnost vychovávat a vybírat muže a ženy, kteří přes největší nebezpečí a pokušení zůstali věrni své věci.“

Mezi Nelsonovy žáky a spolupracovníky patřil také Gustav Heckmann (1898-1996). Gustav Heckmann vystudoval podobně jako Leonard Nelson matematiku, fyziku a filosofii na univerzitě v Göttingen a to u Maxe Borna a L. Nelsona. Oproti očekávané profesi fyzika se v roce 1924 rozhodl věnovat se spíše dráze pedagogické a začít učit na škole ve Walkenmühle. Heckmann věnoval rozvíjení metody a její výuce celý svůj život. Poté, co byla škola uzavřena, odešel Heckmann spolu s Minnou Specht a žáky do exilu do Dánska a později Anglie. Díky tomu se sokratovský rozhovor uchytil také v těchto zemích.

Po válce ztratila sokratovská metoda svůj silně politicky zaměřený charakter, který prosazoval Nelson. Když byla v roce 1949 obnovena činnost PPA, nebyla už ve spojení s žádnou politickou stranou.

 Heckmann působil po svém návratu do vlasti od roku 1946 jako pedagog v Hannoveru, reformoval tradici sokratovských rozhovorů a v 60.letech  spolu s Ernou Blencke a svou ženou Charlotte Heckmann obnovili sokratovské semináře. Tentokrát se konaly hlavně na zámku Schwöbber u Hameln, kde bylo v praxi vedení sokratovských rozhovorů vzděláno dalších zhruba 25 lektorů.

Lektoři se sdružují v organizaci „Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren“, pořádají odborná sympozia a podporují vydávání sokratovské literatury.  GSP má sídlo v Hannoveru a úzce spolupracuje s „Philosophisch-Politische Akademie“ (PPA), která sídlí v Bonnu. Tato organizace podporuje tradici kritického myšlení vázanou na filosofy Kanta, Friese a Nelsona.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje PPA také s anglickou „The Society for the Furtherance of the Critical Philosophy“ (SFCP) a společně pořádají mezinárodní konference.

Sokratovský rozhovor není v současné době spojován jen s filosofií, účastní se ho také například pedagogové, lidé, jejichž profese vyžadují týmovou práci, psychologové apod. V oblíbených odkazech můžete proto najít také  německou organizaci Pro Argumentis, která se věnuje uplatnění sokratovských principů a filosofického přístupu v současném managementu a řízení firem.