Jdi na obsah Jdi na menu
 


TYTO STRÁNKY UŽ JSOU NEAKTUÁLNÍ.

PROSÍM KLIKNĚTE SEM

 

Jak rozhovor probíhá?

Skupina účastníků společně odpovídá na obecnou filosofickou (často etickou) otázku, např.: Co je svoboda? Kdy smím použít násilí? Kde jsou hranice tolerance? Musíme si pomáhat? Kdy je věta pravdivá? Co je štěstí? Otázka musí být řešitelná jen za pomoci vlastního rozumu (tedy bez nějakých odborných znalostí).

Rozhovor trvá zpravidla 2-4 dny, ve skupině je 6-12 účastníků a lektor. 

Skupina vybere jeden společný pracovní příklad - reálnou zkušenost někoho ze zúčastněných, která se týká vybrané otázky.  Účastníci probírají příklad a hledají v něm podstatné rysy související s vybraným tématem (Např. Kde je v příkladu štěstí? Jak se to projevuje?). Postupně konkrétní zkušenost opouští a formulují obecnou odpověď na výchozí otázku.

Cílem rozhovoru je dospět ke konsensu – tedy k odpovědi, s nimiž mohou souhlasit všichni zúčastnění.

Každý den končí tzv. metarozhovorem, tedy „rozhovorem o rozhovoru“. Při něm je možné reflektovat práci ve skupině, společný postup apod. 

 

Společné principy sokratovského rozhovoru

  • odpověď na otázku hledáme společně (nepřednášíme ostatním hotový názor)
  • vycházíme jen z prožité zkušenosti, nikoliv z knih, autorit apod.
  • snažíme se opravdu poslouchat a pochopit, co si ostatní myslí
  • mluvíme k tématu (zbytečně neodbíháme)
  • ostatním účastníkům v rozhovoru věříme (neposouváme jim, že jen tak blafují)
  • sami neblafujeme - říkáme k tématu jen to, co si opravdu myslíme 
  • hledáme shodu o tématu, nikoliv vítězství